Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện của thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện của thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Số hiệu 14/2015/TT-BKHDT Ngày văn bản 17/11/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Ngày hết hiệu lực
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện của thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện của thành phẩm trong nước đã sản xuất được