Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
Số hiệu 1357/QĐ-TCHQ Ngày văn bản 18/05/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng