V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
Số hiệu 1295/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 12/08/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế