V/v Quy định về quản lý mỹ phẩm
V/v Quy định về quản lý mỹ phẩm
Số hiệu TT 06/2011/TT-BYT Ngày văn bản 25/01/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
V/v Quy định về quản lý mỹ phẩm
V/v Quy định về quản lý mỹ phẩm