Thông tư qui định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi
Thông tư qui định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi
Số hiệu TT 06/2011/TT-BCT Ngày văn bản 21/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Thông tư qui định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi
Thông tư qui định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi