V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Số hiệu 04/2012/TT-BXD Ngày văn bản 20/09/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng