Xuất nhập hàng hóa theo quyền xuất nhập khẩu trong giấy phép đầu tư

Câu hỏi: 23053:

chúng tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, là công ty chuyên ngành gỗ, sản xuất ghế sofa nội ngoại thất. Trong giấy phép đầu tư của công ty có xin quyền xuất khẩu/ nhập khẩu và giấy phép chỉ thể hiện mã ngành chính nhưng KHÔNG thể hiện chi tiết HS code cụ thể. 1. Khi công ty thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu thì dựa vào căn cứ nào để thực hiện 2. Khi giấy phép không thể hiện cụ thể HS code, công ty có quyền xuất khẩu bất kỳ mặt hàng nào thuộc ngành nghề kinh doanh không?

Ngày gửi: 23/09/2020 - Trả lời: 25/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty YCH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata - Email : hbui94@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do chưa có đủ thông tin về ngành nghề, mục tiêu kinh doanh được quy định và nhóm hàng hoá cụ thể theo HS được cấp tại Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên chưa thể trả lời rõ ràng và cụ thể cho công ty.

1./ Về thực hiện xuất khẩu/nhập khẩu theo mục tiêu sản xuất kinh doanh:

Công ty cần tham khảo theo khoản 2 điều 26 cùng các điều khoản khác tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư để thực hiện. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải triển khai hoạt động phù hợp mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp về ngành nghề, mặt hàng kinh doanh,…

2./ Về  hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá:

- Căn cứ Điều 2 và điều 6 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh

1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp..

Theo các quy định trên, công ty chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu/nhập khẩu đúng theo ngành nghề, mục tiêu kinh doanh của Giấy chứng nhận đầu tư và quy định về phạm vicụ thể về thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, trường hợp không thuộc diện không phải xin Giấy phép kinh doanh trong thực hiện hoạt động mua bán nêu trên, đề nghị công ty đối chiếu thêm ngành nghề, mục tiêu, chi tiết hàng hoá,...thể hiện trong các hồ sơ công ty đăng ký thực hiện các hoạt động đó khi gửi cho các cấp thẩm quyền trước khi thực hiện dự án. Trường hợp vẫn chưa rõ về mặt hàng, HS code, ...chủng loại, chi tiết hàng hoá theo quyền xuất khẩu phù hợp ngành nghề kinh doanh, công ty cần liên hệ Ban Quản lý các KCN hay cơ quan cấp phép tỉnh để được hướng dẫn, làm rõ

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc khai báo xuất khẩu hàng hóa của mình cho phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.