Xuất khẩu sản phẩm loại hình SXXK

Câu hỏi: 22292:

Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có đăng ký được phép sản xuất và kinh doanh các loại máy móc thiết bị bao gồm robot công nghiệp mã chương 8479 và gia công CNC kim loại tấm.... Trong quá trình sản xuất từ 2017 trở về trước chúng tôi có tiến hành sản xuất robot phục vụ cho xưởng sản xuất tác dụng chính là dùng để kéo các xe hàng thay thế sức lao động con người, sản phẩm đã được xuất khẩu đi theo loại hình E62. Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất, chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài loại hình E31, mua nội địa, sản xuất trực tiếp tại nhà máy (nguồn nguyên vật liệu sx CNC có thể là mua nội đia hay nhập khẩu)-> sau đó lắp ráp hoàn thiện thành 1 robot hoàn chỉnh. Trong thời gian gần đây do kế hoạch sản xuất đơn hàng CNC nhiều, đối với mảng sản xuất robot về phần nguyên vật liệu chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài về (E31)+ Mua nội địa -> tiến hành lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh và xuất đi E62. Theo như tìm hiểu loại hình sxxk là doanh nghiệp được tự do về nguồn nguyên vật liệu, sản phẩm xuất khẩu có thể đa dạng kết hợp từ nhiều nguồn. Đối với trường hợp của doanh nghiệp mà chỉ nhập khẩu E31và mua nội địa, không sản xuất CNC vật liệu để lắp cho robot ( giá đỡ, gá...) và tiến hành lắp ráp sản phẩm có được xuất khẩu sản phẩm theo loại hình E62 không? và nếu không được thì doanh nghiệp phải xuất khẩu theo loại hình nào?

Ngày gửi: 07/01/2020 - Trả lời: 08/01/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ABC

Địa chỉ: Từ sơn- Bắc Ninh - Email : thanhtambn.1991@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ khoản 48 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

48. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh;

b) H sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.”

Sản phẩm xuất khẩu theo loại hình SXXK thể được kết hợp từ  03 nguồn hay được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh đã nêu theo điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Do chưa đủ thông tin về việc sản xuất CNC vật liệu để lắp cho robot (giá đỡ, gá...) như công ty nêu, đề nghị công ty xác định các linh kiện lắp ráp cho robo có xuất khẩu cùng sản phẩm hay nguồn gốc số linh kiệndùng trong sản xuất robo ra sao để áp dụng việc quản lý theo loại phù hợp nhất.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn