Xuất khẩu chung cont

Câu hỏi: 19295:

chúng tôi là Doanh nghiệp Chế xuất, Giấy phép đầu tư có nội dung ghi được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu. Nay chúng tôi muốn xuất khẩu 120 cái áo thun đồng phục sang công ty mẹ chung với container hàng xuất. Có thanh toán. Vậy xin hướng dẫn thủ tục để có thể xuất khẩu áo thun sang công ty mẹ.

Ngày gửi: 11/08/2017 - Trả lời: 11/08/2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOHOKU CHEMICAL INDUSTRIES VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ 211, ĐƯỜNG SỐ 9, KCN AMATA, PHƯỜNG LONG BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Như vậy, trường hợp trên giấy phép đầu tư của công ty có quy định công ty được phép thực hiện quyền xuất khẩu thì công ty thực hiện xuất khẩu mặt hàng áo thun theo quyền xuất khẩu.

- Trường hợp hàng hoá xuất khẩu theo quyền xuất khẩu ghép chung container với hàng hoá là sản phẩm xuất khẩu của công ty thì thủ tục hải quan thực hiện như sau:

+ Căn cứ khoản 4 điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 18. Khai hải quan

1. Nguyên tắc khai hải quan

b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;

…4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quan chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hải quan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú”.

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, người khai hải quan chỉ phải nộp, xuất trình, lưu một bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai hải quan thuộc cùng một lô hàng”.

Đối chiếu quy định nêu trên, công ty có thể xuất khẩu lô hàng trên nhưng phải đăng ký 02 tờ khai cho lô hàng tương ứng với 02 loại hình xuất khẩu tương ứng (B11 và E42). Tại tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú”.

Công ty đối chiếu nguồn gốc nguyên phụ liệu, hình thức kinh doanh,… để mở tờ khai phù hợp theo công văn 2765/TCHQ-GSQL về ban hành bảng mã tờ khai.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn