Xử lý tờ khai nhập khẩu A31 quá 275 ngày không tác xuất

Câu hỏi: 23900:

Chúng tôi là DNCX: 1) Khi đăng ký tờ khai A31 không đăng ký thời hạn phải tái xuất do khách hàng không muốn nhận đủ số lượng đơn đặt hàng và Tờ khai xuất bên tôi và bên khách hàng đã thống nhất chốt. Khách hàng chỉ nhận 2/3 tổng số lượng được giao theo PO và tờ khai xuất với lý do họ không có đơn đặt hàng nên sẽ không nhận số lượng như PO và Tờ khai của công ty chúng tôi. Và từ đó sản phẩm này không có khách hàng nào đặt bên công ty chúng tôi và chúng tôi cũng không xuất bán được số lượng sản phẩm đã tái nhập A31. 2) Các tờ khai A31 có thời hạn phải tái xuất là 275 ngày, nhưng sau 275 ngày chúng tôi chưa tái xuất được và chưa thực hiện các biện pháp xử lý khác (tiêu hủy, tiêu thụ nội địa, tái xuất cho đối tác khác). Vậy chúng tôi sẽ bị xử lý như nào? Có phải đóng thuế không hay sẽ bị phạt vi phạm hành chính?

Ngày gửi: 17/09/2021 - Trả lời: 22/09/2021

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH A$D Vina

Địa chỉ: KCN- Quang Châu- Việt Yên- Bắc Giang - Email : tranthihoc689@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

* Về hình thức xử lý hàng XK tái nhập để sửa chữa nhưng không tái xuất:

- Căn cứ điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Điu 47. Th tc hi quan tái nhp đối vi hàng hóa đã xut khu

1. Các hình thc tái nhp hàng hóa đã xut khu nhưng b tr li (sau đây gi tt là tái nhp hàng tr li) bao gm:

a) Tái nhp hàng tr li để sa cha, tái chế (gi chung là tái chế) sau đó tái xut;

b) Tái nhp hàng tr li để tiêu th ni địa;

c) Tái nhp hàng tr li để tiêu hy ti Vit Nam (không áp dng đối vi hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

d) Tái nhp hàng tr li để tái xut cho đối tác nước ngoài khác.

...

5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hải quan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

7. X lý hàng tái chế không tái xut được:

a) Đối vi sn phm tái chế là hàng gia công: Làm th tc hi quan để tiêu th ni địa hoc tiêu hy;

b) Đối vi sn phm tái chế không phi là hàng gia công thì chuyn tiêu th ni địa như hàng hóa tái nhp để tiêu th ni địa”.

Như vậy, đối với hàng tái nhập để tái chế nhưng không tái xuất được thì thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Trường hợp tiêu hủy thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và  khoản 51 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Cơ quan Hải quan không tham gia giám sát việc tái chế hàng tái nhập nhưng không tái xuất ví lý do chất lượng.

Đề ngh công ty đối chiếu loi hình hot động (gia công, SXXK) ca DNCX và hướng x lý c th trên s sn phm tái chế không sa cha được để thc hin theo quy định trên.

* Về chuyển tiêu thụ nội địa, xử lý vi phạm tái nhập hàng XK để sửa chữa, quá thời hạn tái chế không tái xuất:

Trường hợp của công ty thực hiện theo điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, quy định:

10. Khoản 1, khoản 2 Điều 21 được sửa đi, bổ sung như sau:

1. Nguyên tắc thực hiện

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

c) Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có giy phép khi thay đi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa;

d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Ghi chú: Nếu là hàng gia công, Công ty tham khảo thêm Công văn số 693/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021 của Tổng cục Hải quan V/v “xử lý thuế hàng gia công đã XK phải tái nhập”.

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ v/v QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN, Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể của công ty để  xem xét mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn