Xử lý hợp đồng gia công hết hạn

Câu hỏi: 23822:

Công ty chúng tôi là Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nằm trong KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi có nhận gia công hàng hóa cho các đối tác nước ngoài và ký các Hợp đồng gia công (HĐGC) khác nhau. Hiện tại chúng tôi có một số HĐGC sắp hết hạn, có dư thừa nguyên vật liệu (NVL) và muốn chuyển giao sang HĐGC khác (do sản phẩm tạo ra có tính chất tương tự nhau, các HĐGC đều được ký kết với các đối tác nước ngoài). Để thuận lợi cho quá trình quản lý, chúng tôi tiến hành mở tờ khai Hải quan. Xin được hỏi trường hợp này, chúng tôi là DNCX có được phép mở tờ khai loại hình E54 - E23 để tiến hành chuyển giao NVL từ HĐGC này sang HĐGC khác hay không?

Ngày gửi: 10/08/2021 - Trả lời: 12/08/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LIAN TECH

Địa chỉ: Bắc Giang - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

1. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.

Hết thời hạn nêu trên, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán thực hiện lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định.

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công và sản phẩm gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu hủy tại Việt Nam.

3. Thủ tục hải quan

c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác cùng hoặc khác đối tác nhận, đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực, thực hiện theo thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này;

...

Công ty phải thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa khi kết thúc hợp đồng gia công; được chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa sang thực hiện hợp đồng gia công khác.

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện . Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể..

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.