Xin hướng dẫn đăng ký tạm nhập tái xuất mặt hàng khí dầu mỏ hoá lỏng

Câu hỏi: 23041:

Gas South nhập khẩu LPG theo loại hình tạm nhập tái xuất có bồn chứa riêng cho loại hình này và đáp ứng về việc niêm phong của Hải quan, kho chứa này được đặt tại cảng Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai trong phạm vi quản lý, giám sát của Quý Cục. Hàng tạm nhập về sau đó được tái xuất khẩu qua Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bằng phương tiện xe bồn chuyên dụng. Vì vậy, Gas South làm công văn này kính mong Quý Cục hướng dẫn cụ thể về các trình tự để đăng ký thực hiện loại hình tạm nhập tái xuất LPG theo đúng các quy định về pháp luật Hải quan hiện hành.

Ngày gửi: 17/09/2020 - Trả lời: 21/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South)

Địa chỉ: Lầu 4, toà nhà Petrovietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM - Email : trang.ltt@pgs.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Về chính sách hàng hoá:

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định:

Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh theo các quy định sau:

a) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện, thương nhân phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Mục 2 Chương này.

b) Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này.

c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan.

2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

3. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực tái xuất ra khỏi Việt Nam. Không chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định.

Trường hợp do yêu cầu vận chuyển cần phải thay đổi hoặc chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ để tái xuất thì thực hiện theo quy định của cơ quan hải quan.

4. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn, thương nhân có văn bản đề nghị gia hạn gửi Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập; thời hạn gia hạn mỗi lần không quá 30 ngày và không quá hai 2 lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập, tái xuất.

Quá thời hạn nêu trên, thương nhân phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy. Trường hợp nhập khẩu vào Việt Nam thì thương nhân phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa và thuế.

5. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hp đồng riêng biệt: Hp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu ký với thương nhân nước xuất khẩu và nước nhập khẩu. Hp đồng xuất khẩu có thể ký trước hoặc sau hp đồng nhập khẩu.

6. Việc thanh toán tiền hàng theo phương thức tạm nhập, tái xuất phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định nêu trên, trường hợp của Công ty nếu không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất mặt hàng đã nêu tại cơ quan Hải quan theo mục đích kinh doanh.

- Căn cứ Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thì hàng hóa là khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG) là hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

2./ Về thủ tục hải quan:

-  Do hàng hoá tạm nhập-tái xuất của Công ty là sản phẩm khí hoá lỏng, đề nghị Công ty tham khảo thêm quy định tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện cho phù hợp quy định.

- Hồ sơ, thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 23/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 7. Hồ sơ hải quan

1. Chứng từ phải nộp

...d) Giấy đăng ký giám định lượng; Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với xăng dầu, hóa chất, khí thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng: 01 bản chụp;...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty nhập khẩu hàng hóa là khí dầu mỏ dạng hóa lỏng thì phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan, trong hồ sơ nhập khẩu phải bao gồm Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với xăng dầu, hóa chất, khí.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.