Xây dựng định mức cho thùng carton

Câu hỏi: 16951:

Hiện tại doanh nghiệp xây dựng định mức cho 1 loại thùng carton sử dụng chung cho toàn bộ các sản phẩm của doanh nghiệp. Nhưng quy cách đóng gói của các sản phẩm là khác nhau. Vậy có thể xây dựng định mức chung của thùng carton cho tất cả các loại sản phẩm được không ah?

Ngày gửi: 05/05/2016 - Trả lời: 09/05/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty Takara Tool & Die Hà Nội

Địa chỉ: Lô D-5A, KCN Thăng Long, xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội - Email : log-2@takaras.com.vn

Về vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định  về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu :

“Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu

1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:

…Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư.

…4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;”

Theo đó, việc xây dựng định mức do công ty tự chịu trách nhiệm và căn cứ thực tế sử dụng để xác định cho chính xác làm cơ sở đề nghị không thu/hoàn thuế đối với mặt hàng carton như đã nêu. Việc xây dựng định mức chung chỉ phù hợp nếu quy cách đóng gói sản phẩm xuất khẩu là giống nhau.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm, doanh nghiệp có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn