Vướng mắc về quá cảnh hàng hóa

Câu hỏi: 15254: Cĩng ty cỉ 2 vướng mắc sau:

1- Khi giao hđng tại cửa khẩu Huu Nghi or Lao Bao/chalo thì thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hđng hỉa lđ khi nđo? người bán hay người mua sẽ phải xin giấy phép qú cảnh qua Việt Nam ?

2. Quy định việc qú cảnh hđng hỉa với Lđo thực hiện theo văn bản nđo?

Ngày gửi: 20/03/2015 - Trả lời: 20/03/2015

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Online

Địa chỉ: 15B Thi Sách Quận 1 TP Hồ Chí Minh - Email : dangnguyenbhq@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Vướng mắc 1:

Trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Huu Nghi or Lao Bao/chalo thì thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa là lúc người bán chuyển hàng hoá cho người mua tại cửa khẩu.

Công ty mua hàng hoá thì người mua hàng là người phải xin Giấy phép.

2. Vướng mắc 2:

Căn cứ khoản Điều 4 Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính quy định việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch: Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển:

a) Trường hợp hàng hoá được chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.

b) Trường hợp hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển có qua lãnh thổ Việt Nam hoặc có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cảng biển Việt Nam thì thực hiện như đối với hàng tạm nhập - tái xuất theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.”

Theo đó, trường hợp quá cảnh hàng hoá có qua lãnh thổ Việt Nam hoặc có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cảng biển Việt Nam thì bắt buộc phải thực hiện việc kiểm dịch theo đúng quy định.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn