Vướng mắc C.O form E - mặt sau bằng tiếng Trung Quốc

Câu hỏi: 9280: Chào quý Hải Quan. Chúng tôi có vướng mắc như sau muốn Quý HQ trợ giúp: Tháng 6/2009 chúng tôi có mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tại thời điểm nhập khẩu chúng tôi có làm công văn nợ C.O form E trong vòng 30 ngày, và trong thời hạn này chúng tôi đã nộp lại C.O form E theo đúng tinh thần công văn trên (khoảng 25 ngày- có công văn nộp C.O) Sau khi nộp c.o chúng tôi có điện thoại rất nhiều lần đề nghị cán bộ tính thuế tính lại thuế cho doanh nghiệp, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà không tính lại thuế (HQ giải thích do nhân sự, do thất lạc hồ sơ, do nhiều việc...) nên tháng 8/2010 chúng tôi buộc phải làm công văn đề nghị cơ quan HQ tính lại thuế và giải thích cho doanh nghiệp tại sao, và từ thời điểm này lãnh đạo HQ đã quyết định tính lại thuế, nhưng thời điểm này C.O form E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc nên HQ không chấp nhận C.O nữa, tự nhiên chúng tôi không được tính lại thuế vì sự tắc trách của Hải Quan, CHúng tôi tự nghĩ mình không sai mà phải chịu thiệt hại thì vô lý quá. CHúng tôi muốn hỏi quý chi cục về vấn đề pháp lý trên để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Xin cảm ơn!

Ngày gửi: 19/01/2011 - Trả lời: 20/01/2011

Tên doanh nghiệp: Cty CP Bình Minh

Địa chỉ: Số 5 ngõ 75 Hồng Hà Ba Đình Hà Nội - Email : bmhanoi@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

Tham khảo công văn số 4992/TCHQ-GSQL ngày 26/08/2010 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc thời điểm chấp nhận C/O mẫu E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc thì:

“…Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không chấp nhận C/O mẫu E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc đã phát hành kể từ ngày 01/04/2010. Theo đó các lô hàng nhập khẩu liên quan sẽ không được hưởng ưu đãi theo Hiệp định ASEAN-Trung Quốc.”

Do đó, đối với các lô hàng nhập khẩu sau 01/04/2010 có C/O mẫu E mặt sau là Tiếng Trung thì không được chấp nhận. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi công ty làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/