Về việc cho đối tác hàng mẫu từ nguồn nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

Câu hỏi: 22197:

Công ty là doanh nghiệp nội địa có bán hàng cho những doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam, khi doanh nghiệp chế xuất muốn mua một số chủng loại hàng mới ( mặt hàng thép cán phẳng) có yêu cầu giao cho một số lượng mẫu (có khi chỉ 5kg hay 10kg nhưng đôi khi cả 100kg mới đưa vô máy chạy được và không tính phí ) để thử nghiệm trước khi mua chính thức với lượng hàng lớn, nhưng hàng mẫu giao cho khách hàng chạy thử nghiệm là sản phẩm của công ty có từ nguồn nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu từ nước ngoài (tờ khai nhập E31), theo quy định nếu doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất thì khai hải quan giống như hàng xuất nhập khẩu tại chỗ ( xuất loại hình E62) và khai là dùng hóa đơn giá trị gia tăng. Nhưng theo quy định kế toán, nếu là hàng mẫu không tính phí thì trên hóa đơn tại mục “hình thức thanh toán” sẽ để là “hàng mẫu không tính phí” và đơn giá cũng như thành tiền sẽ để là “0”. Vậy thì tờ khai xuất loại hình E62 ( nhập khẩu E31 thì xuất E62 ) của cty sẽ không khai báo trên hệ thống Vnaccs được, do có khối lượng mà đơn giá và thành tiền lại bằng “0. Xin hỗ trợ hướng dẫn để vừa giao được hàng mẫu cho khách hàng vừa phù hợp hóa đơn của hệ thống kế toán và phù hợp để cuối năm tài chính có báo cáo phù hợp với lượng hàng mẫu cho khách hàng.

Ngày gửi: 23/11/2019 - Trả lời: 27/11/2019

Tên doanh nghiệp: Thép Sài Gòn

Địa chỉ: khu công nghiệp biên hòa 2 - Email : cham.tn@sgc.com.vn

Vướng mắc của cá nhân, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan quy định:

...Loại hình E62 – Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu: Sử dụng trong trường hợp: xuất sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu (bao gồm trường hợp xuất cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam, xuất sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu gửi kho bảo thuế.

Loại hình H21 - Xuất khẩu hàng khác: hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan tổ chức này; hàng hóa viên trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người xuất cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người xuất cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế.

Công ty căn cứ hướng dẫn trên  và nguồn gốc nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để xác định mã loại hình phù hợp là E62 để thuận lợi việc báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sau này.

Việc ghi chép đơn giá trên hoá đơn cũng như hạch toán trị giá hàng mẫu xuất theo loại hình E62 thuộc lĩnh vực quản lý và hạch toán kế toán của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính, đề nghị công ty đối chiếu quy định và liên hệ cơ quan Thuế để được hướng dẫn.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.