Áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong XPHC

Câu hỏi: 23686:

Công ty chúng tôi khai sai mã HS code của mặt hàng dây hàn, thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp . Công ty chúng tôi tự phát hiện và khai sửa bổ sung. Theo quy định tại điểm a, khoản 6 điều 8 : "6. Vi phạm quy định về khai hải quan tại Điều này mà người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn quy định thì bị xử phạt như sau: a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; Vậy Cho chúng tôi hỏi: Đối với quy định tại điều này có thể xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điều 3 128/2020/NĐ-CP Điều 3. Tình tiết giảm nhẹ 1. Các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. ....... Khoản 2 điều 9 LXLVPHC 2012 " Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính" Để được áp dụng tối thiểu khung hình phạt (500) không ?

Ngày gửi: 28/05/2021 - Trả lời: 01/06/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN ĐỨC

Địa chỉ: KHU KT VŨNG ÁNG-P KỲ LONG-THỊ XÃ KỲ ANH-TINH HÀ TĨNH - Email : dangthuy.sotrans@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Tình tiết giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể xem xét có hay không tình tiết giảm nhẹ để xác định mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.