Về hướng dẫn tiếng Anh tại mặt sau tờ thứ 3 (triplicate) của form E

Câu hỏi: 9241: Kính gửi cục Hải quan Đồng Nai! Tháng 12 năm 2010, công ty có nhập một lô hàng từ Trung Quốc về qua cửa khẩu Hải phòng. Sau khi xuất trình tờ Original và tờ Triplicate của form E thì Hải quan Hải phòng đã từ chối cho hưởng quy chế ưu đãi thuế theo hiệp định ACFTA với lý do la mặt sau của tờ Triplicate không có hướng dẫn tiếng Anh. Do điều kiện cần hàng gấp nên công ty chúng tôi đã nộp bảo lãnh tại ngân hàng với thuế suất tạm tính không được hưởng ưu đãi. Chúng tôi cũng đã xem các trả lời của Cục hải quan Đồng Nai về vấn đề này (Từ chối cho hưởng ưu đãi)nhưng ngày 15/12/2010 công văn số 177/UBQG-VP của "Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế", do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú ký, gửi Tổng cục Hải Quan và Bộ Tài chính có nêu kiến nghị chấp nhận mẫu form E này. Vậy kính mong Quý cục giải đáp thắc mắc này của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày gửi: 11/01/2011 - Trả lời: 14/01/2011

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần điện tử Benny Việt Nam

Địa chỉ: 12/26 Xuân Diệu , Tây Hồ, Hà Nội - Email : kienlg@yahoo.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

Về nguyên tắc, C/O mẫu E được cấp nhiều bản, theo quy định tại Điều 12 Phụ lục III Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu E tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/05/2007 của Bộ Thương mại thì Bản gốc C/O cùng với bản sao thứ ba sẽ được nộp cho cơ quan hải quan vào thời điểm làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm đó.

Do đó, nếu bản Gốc C/O mẫu E có mặt sau bằng Tiếng Anh là hợp lệ thì bản thứ ba cũng phải giống như bản gốc mới được coi là hợp lệ vì đó là bản copy của bản gốc.

Tham khảo công văn số 177/UBQG-VP ngày 15/12/2010 của Ủy Ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế gửi Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính v/v giấy chứng nhận xuất xứ form E thực thi FTA ASEAN-Trung Quốc, theo đó, Ủy Ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế cho biết Trung Quốc đề nghị Việt Nam nên xem xét các C/O mẫu E của Trung Quốc phát hành chỉ in hướng dẫn tại mặt sau của bản gốc, trong khi các bản sao đều không in phần hướng dẫn này. Tuy nhiên, đến nay, Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính vẫn chưa có hướng dẫn việc chấp nhận C/O mẫu E không có in phần hướng dẫn bằng Tiếng Anh ở mặt sau bản copy của C/O mẫu E, do đó, công ty phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/