Vấn đề hủy hóa đơn VAT sau khi đã thông quan tờ khai

Câu hỏi: 17213:

Tiep theo cau hoi 17145 duoc tra loi ngay 14/06/2016. DN xin hoi neu hoa don VAT co ngay sau ngay to khai vay co khai bo sung duoc khai khong, Vd: Ngay to khai 1/2/2016 ngay hoa don VAT moi 2/4/2016. Tran trong!

Ngày gửi: 23/06/2016 - Trả lời: 27/06/2016

Tên doanh nghiệp: Nguyen Thoa

Địa chỉ: Bien Hoa - Dong Nai - Email : kimthoaxnk@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi :

Căn cứ điểm b), khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2013 quy định:

“4. Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:

b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”.

Theo quy định trên, nội dung khai bổ sung như công ty nêu không thuộc các trường hợp không được khai bổ sung theo quy định tại điểm b), khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2013. Căn cứ để chứng minh khi khai bổ sung là Biên bản hủy hóa đơn thay thế bằng hóa đơn mới.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn