Thuế nhập khẩu & thuế VAT khi tiêu hủy nguyên liệu, thành phẩm hàng SXXK

Câu hỏi: 23815:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp thường, thực hiện loại hình SXXK. Công ty có một số loại nguyên liệu và thành phẩm với đặc thù như dưới đây: (1) Nguyên liệu được nhập khẩu bằng tờ khai loại hình E31, được xác định là bị lỗi ngay tại khâu kiểm tra chất lượng đầu vào nên không được cho vào sản xuất. (2) Nguyên liệu được nhập khẩu bằng tờ khai loại hình E31 cách đây một thời gian dài nhưng đến nay vì không có đơn đặt hàng thành phẩm nên không được cho vào sản xuất. (3) Thành phẩm đã được sản xuất xong và đã được nhập kho thành phẩm OK nhưng bị tồn kho dài hạn do không có đơn đặt hàng. (4) Thành phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài bằng tờ khai loại hình E62 nhưng bị lỗi, chúng tôi phải tái nhập lại để tái chế bằng tờ khai loại hình G13. Tuy nhiên, do hàng bị lỗi nặng nên chúng tôi không thể tái chế sau đó tái xuất được. Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ: đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, sản phẩm sản xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định pháp luật hải quan được miễn thuế nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng hoặc hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất nhưng không xuất khẩu sản phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này Vậy công ty xin được hỏi quý cơ quan: Căn cứ điều trên, với những loại nguyên liệu, thành phẩm (1) (2) (3) (4) với đặc thù trình bày như trên, chúng tôi có được phép tiêu hủy và được miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT, không?

Ngày gửi: 05/08/2021 - Trả lời: 11/08/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ABB POWER GRIDS VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC NINH

Địa chỉ: Số 1, Đường TS23, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh - Email : kim.nguyen-thi-ngoc@hitachi-powergrids.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Nội dung vướng mắc của Công ty đã được tổng cục Hải quan tiếp nhận (số công văn đến 37943 ngày 10/8/2021). Đề nghị Công ty theo dõi ý kiến trả lời của Tổng cục Hải quan để thực hiện)

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.