Nhận đơn hàng gia công lại từ doanh nghiệp chế xuất

Câu hỏi: 23003:

Công ty nhận gia công lại từ Công ty Apache Việt Nam. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia có mượn một số máy móc để phục vụ cho mục đính gia công. Công ty mở tờ khai tạm nhập máy móc có một số máy cũ và một số máy mới. Nay công ty tái xuất miễn thuế để hoàn trả máy móc lý do hợp đồng gia công hết hạn. Loại hình G23 có đúng không và phân luồng của tờ khai này là luồng gì?Máy móc ban đầu công ty chúng tôi mượn là máy mới vậy lúc tái xuất công ty chúng tôi thể hiện tình trạng máy như thế nào cho đúng. Tái xuất như vậy có ảnh hưởng gì đến hoạt động kế toán về khấu hao tài sản cố định hay khong?

Ngày gửi: 29/08/2020 - Trả lời: 07/09/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH GIÀY SURPLUS VIỆT NAM

Địa chỉ: Ấp vĩnh hòa, xã tân nghĩa, tỉnh vĩnh Long - Email : kimtuyen1709@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 42 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

42. Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

...b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

... 3. Thủ tục hải quan

...b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Thủ tục xuất trả máy móc, thiết bị tạm nhập ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;.

Về loại hình tờ khai, công ty tham khảo Bảng mã tờ khai loại hình Vnaccs theo công văn 2765/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan.

Về tiêu chí phân luồng thực hiện theo chỉ thị của Hệ thống Vnaccs; ngoài ra việc khai báo tái xuất căn cứ thực trạng hàng hoá hiện thời và phù hợp việc theo dõi hạch toán và khấu hao kế toán tại công ty.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc thanh lý hợp đồng gia công của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn