Tư vấn thủ tục hải quan

Câu hỏi: 22941:

Công ty kinh doanh về lĩnh vực buôn bán xuất nhập khẩu linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông. Công ty cổ phần AD.TEK (Công ty A) ký hợp đồng mua hàng của Công ty B tại Latvia. Công ty C (Việt Nam) ký hợp đồng mua hàng với Công ty A. Công ty C chỉ định Công ty A giao hàng cho đối tác của Công ty C tại Sân bay Phnôm Pênh. Tức là, hàng sẽ từ Latvia giao đến thẳng Phnôm Pênh mà không qua Việt Nam. Vậy kính đề nghị chúng tôi thủ tục để hoàn thiện hồ sơ và các loại thuế của trường hợp này?

Ngày gửi: 14/08/2020 - Trả lời: 19/08/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty thuế Việt Mỹ

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội - Email : luyenvt68@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 1 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan”.

Như vậy, Luật Hải quan chỉ áp dụng điều chỉnh đối với hàng hoá xuất nhập khẩu trong lãnh thổ hải quan. Do đó, trường hợp của Công ty không phải thực hiện thủ tục hải quan. Chính sách thuế đối với việc mua bán ngoài lãnh thổ Việt Nam đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn