Tư vấn thủ tục hải quan

Câu hỏi: 19293:

chúng tôi là doanh nghiệp Đầu Tư 100% vốn nước ngoài đã xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng ở Malaysia (theo loại hình E62), nhưng do một phần hàng bị lỗi nên khách hàng đã gửi trả chúng tôi để sửa chữa, tái chế. Chúng tôi tiến hành tái nhập số hàng hóa lỗi trên theo loại hình A31. Khi làm thủ tục tái nhập, ngoài việc kê khai chủng loại/model của hàng hóa ra, chúng tôi còn liệt kê cả số series của từng hàng hóa. Sau khi sửa chữa bằng tất cả chi phí của công ty, vì yêu cầu quản lý chất lượng của nhà máy, toàn bộ số hàng hóa này đã được đổi sang số serial quản lý mới nhưng chủng loại/model của sản phẩm không thay đổi (giữ nguyên như tờ khai xuất khẩu ban đầu). Vậy xin hỏi Công ty chúng tôi có được làm tờ khai tái xuất sửa chữa cho các hàng hóa trên đây không?

Ngày gửi: 08/08/2017 - Trả lời: 11/08/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hệ Thống Truyền Tải và Phân Phối Toshiba ( Viêt Nam)

Địa chỉ: Lô P 1A KCN thăng Long- Đông Anh- Hà Nội - Email : thutrang.hoang@toshiba-ttdv.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Trường hợp khi tạm nhập để sửa chữa, tái chế công ty có khai báo cả số series của từng hoá hoá ở mục tên hàng thì sau khi sửa chữa tái xuất phải tái xuất đúng với hàng hoá đã khai báo tạm nhập ban đầu. Cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra tên hàng theo quy định tại Điều 24 và khoản 10 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, tại Khoản 10 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

          Điều 29

          ...10. Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất không thể niêm phong hải quan hoặc hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn khác, không thuộc diện niêm phong hải quan, khi kiểm tra hải quan, công chức hải quan mô tả cụ thể tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) hoặc chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa lưu cùng hồ sơ hải quan. Khi làm thủ tục tái xuất, tái nhập, nếu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với mô tả hàng hóa trên bộ hồ sơ hải quan tạm nhập, tạm xuất lưu tại cơ quan hải quan để xác định hàng hóa tái xuất, tái nhập đúng với hàng hóa đã tạm nhập, tạm xuất”.

          Do đó, Công ty chịu trách nhiệm khai báo tên hàng và tái xuất hàng hoá đúng với hàng hoá đã tạm nhập để sửa chữa tái chế ban đầu kèm hồ sơ chứng minh là phù hợp. Trường hợp cơ quan hải quan, phát hiện thông tin khai báo về tên hàng, mô tả hàng hóa chưa phù hợp với mã số hàng hóa, hoặc sai lệch giữa các thông tin trên chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, thông tin khai trên tờ khai hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá, tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, Công ty sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

     Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.