TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Câu hỏi: 22078:

Công ty là DN đầu tư nước ngoài có nhận gia công cho công ty Đài Loan. Công ty nước ngoài có cung cấp máy móc và khuôn giày để hỗ trợ gia công. Công ty mở tờ khai tạm nhập tái xuất cho các tờ khai nhập máy móc và khuôn. Nay công ty Đài loan đồng ý cho tặng số khuôn hỗ trợ gia công. Vậy khi chuyển đổi loại hình công ty sẽ được tính thuế theo thời điểm hiện tại mở tờ khai (Theo thông tư 39/2015 ngày 25/3/2015 khấu hao thời gian sử dụng ) hay phải tính thuế theo trị giá hải quan là trị giá khai báo (theo TT60/2019 ngaỳ 30/8/2019).

Ngày gửi: 16/10/2019 - Trả lời: 22/10/2019

Tên doanh nghiệp: CTY FREETREND INDUSTRIAL A

Địa chỉ: khu công nghiệp linh trung 2-quận thủ đức - Email : fva-xnk@fve.freetrend-vn.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 đã được sửa đổi tại khoản 9 điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 (có hiệu lực từ ngày 15/10/2019). Do đó, kể từ ngày 15/10/2019, việc khai báo trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 9 điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

9. Điểm b khoản 2, khoản 5, khoản 9 được sửa đổi; khoản 11 Điều 17 được bổ sung như sau:

“2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế:

b) Hàng hóa nhập khẩu khác:

b.1) Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích để tiêu hủy, trị giá hải quan là trị giá khai báo;

b.2) Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích để bán: trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa;

b.3) Ngoài các trường hợp nêu tại điểm b.1, điểm b.2 khoản này, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn