TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG TẠM NHẬP MÁY MÓC

Câu hỏi: 21890:

chúng tôi là doanh nghiệp FDI  tạm nhập máy móc về phục vụ dự án. Tại khoản 9 điều 17 thông tư 39/2015/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu là hàng đi thuê thì trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán để thuê hàng hóa, phù hợp với các chứng từ có liên quan đến việc đi thuê hàng hóa. Tuy nhiên bên FWD đang báo trị giá tính thuế phải bao gồm trị giá của máy như vậy thì số thuế phải nộp quá cao.

Ngày gửi: 19/08/2019 - Trả lời: 21/08/2019

Tên doanh nghiệp: NISHIO RENT ALL VIET NAM

Địa chỉ: Xóm Đầu Làng, Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ - Email : hue@nishio.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/01/2015 và  Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:

 “Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan”.

- Căn cứ khoản 9 điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:

 Hàng hóa nhập khẩu là hàng đi thuê thì trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán để thuê hàng hóa, phù hợp với các chứng từ có liên quan đến việc đi thuê hàng hóa.

Công ty căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ chứng từ để thực hiện xác định trị giá đúng quy định khi khai báo và tình thuế; trường hợp cần thiết có thể khai báo trị giá lô hàng tại ô “Ghi chú” để theo dõi.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.