trị giá hải quan

Câu hỏi: 20061:

Chúng tôi có xuất khẩu lô hàng phía đối tác yêu cầu theo giá CIF, trong quá trình thực hiện hợp đồng phát sinh một số loại phí như sau: cước vận chuyển Container, cước vận tải biển +THC, chứng từ/seal/talex/bl, bảo hiểm, phí kết cấu hạ tầng, phí hun trùng. Hỏi: để tính trị giá tính thuế thì phải tính các loại phí trên như thế nào?

Ngày gửi: 10/01/2018 - Trả lời: 12/01/2018

Tên doanh nghiệp: Cong ty Cổ phần Sao Mai

Địa chỉ: Cẩm Vinh - cẩm Xuyên - Hà Tĩnh - Email : nguoivietnam_yeudoi@yahoo.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính :  

Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phương pháp xác định:

a) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu;

b) Trường hợp không xác định được trị giá hải quan theo quy định tại điểm a khoản này, trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của hàng hóa đang xác định trị giá, sau khi quy đổi về giá bán tính đến cửa khẩu xuất. Trường hợp tại cùng thời điểm xác định được từ hai trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trở lên thì trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự thấp nhất”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn