Thuế tự vệ thép

Câu hỏi: 18120:

Công ty chúng tôi có NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU một số loại thép sau:
1) Thép thanh có mặt cắt ngang hình tròn, hợp kim, được cán nóng có chứa Cr đường kính 32mm: 32MMX5800MM S20C HOT ROLLED ROUND BAR STEEL,mã HS: 98110000 (mã HS tương ứng là: 72283010)
2) Thép thanh có mặt cắt ngang hình tròn, hợp kim, được cán nóng có chứa Cr đường kính 40MM: 40MMX5800MM S20C HOT ROLLED ROUND BAR STEEL, mã HS: 98110000 (mã HS tương ứng là: 72283010)
Vậy quý cơ quan cho chúng tôi hỏi:
1) Loại thép trên có phải chịu thuế tự vệ hay không? nếu có thì bao nhiêu %
2) Nếu phải nộp thuế tự vệ thì khi công ty chúng tôi đưa vào sản xuất và xuất sản phẩm đi nước ngoài thì có được hoàn lại thuế tự vệ hay không?

Ngày gửi: 07/12/2016 - Trả lời: 07/12/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU

Địa chỉ: LÔ 7, KCN GIANG ĐIỀN, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/07/2016 của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ, mặt hàng thép có mã 7228.30.10 hoặc mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến mã HS gốc 7228.30.10 sẽ bị áp thuế tự vệ. Thuế suất thuế tự vệ áp dụng từ ngày 02/08/2016 đến 21/03/2017 là 15,4%.

Công ty tham khảo quy định cùng hồ sơ, tài liệu kỹ thuật để xác định chính xác hàng hoá có thuộc đối tượng áp dụng thuế tự vệ để thực hiện

- Căn cứ Công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/06/2014 của Bộ Tài chính v/v ápp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp: “Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Tuy nhiên, công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/06/2014 của Bộ Tài chính dẫn chiếu theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 (đã hết hiệu lực và thay thế bằng Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 có hiệu lực từ 01/09/2016). Cục Hải quan Đồng Nai đã có báo cáo  cơ quan có thẩm quyền để giải đáp vấn đề này. Công ty theo dõi các văn bản hướng dẫn sau này của các Bộ Ngành có liên quan để thực hiện.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.