Thuế suất xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu

Câu hỏi: 22961:

Bên công ty em nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Panama về theo loại hình nhập khẩu nhập kinh doanh (A11). Nguyên liệu sau khi nhập về được bào phẳng, tạo mộng, xẻ, sấy. Hiện nay cty bán sản phẩm sau khi đã hoàn thiện các bước bào phẳng, tạo mộng, xẻ, sấy cho doanh nghiệp chế xuất, mã HS code xuất khẩu 44079910 theo biểu thuế thì thuế suất xuất khẩu là 25%. Xin hỏi nguyên liệu này bên cty nhập từ nước ngoài về có phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất khẩu đi (bán cho doanh nghiệp chế xuất) hay không?

Ngày gửi: 19/08/2020 - Trả lời: 25/08/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Vĩnh An

Địa chỉ: Số 41, ngõ 100, phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - Email : hienpt1211bg@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

 ….2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước….

Do đó, hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan như trường hợp Công ty nêu thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu tính trên sản phẩm theo Biểu thuế hiện áp dụng.

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn