Thuế nhà thầu với hàng chuyển quyền sở hữu gửi trong kho Ngoại quan.

Câu hỏi: 23010:

khoản 1 & 2 điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC, đối tượng áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài gồm tổ chức nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt nam, thường trú hoặc không thường trú tại Việt nam có thu nhập phát sinh từ hợp đồng, thỏa thuận mua bán, dịch vụ ký kết với các doanh nghiệp tại Việt nam; có thu nhập phát sinh từ việc phân phối hàng hóa tại việt nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi là 1 công ty ở Nhật mua hàng từ Trung Quốc và gửi vào kho ngoại quan ở Việt nam, sau đó chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan cho 1 công ty khác cũng không có mặt tại Việt nam có bị tính thuế nhà thầu nước ngoài hay không. Hơn nữa việc nhượng quyền sở hữu/mua bán giữa hai doanh nghiệp nước ngoài ko thường trú ở VN tại kho ngoại quan bảo thuế và hàng hóa không bị di chuyển cơ học theo các điều khoản Incoterm chưa được quy định trong Thông tư này

Ngày gửi: 04/09/2020 - Trả lời: 09/09/2020

Tên doanh nghiệp: Maruwn Logistics Vietnam Co.,Ltd

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Plaschem, Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP.Hà Nội - Email : khuongvu@maruwn.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân nước ngoải thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại”.

Do chưa rõ thông tin về việc chuyển quyền sỡ hữ như đã nêu đối với hàng hoá nhập kho ngoại quan, đề nghị công ty đối chiếu cụ thể hồ sơ và nghiệp vụ phát sinh với quy định trên để tham khảo trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam do thực hiện quyền phân phối hàng hóa trong lãnh thổ Việt Nam.  Đề nghị công ty liên hệ Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn chi tiết vướng mắc đúng theo thẩm quyền xử lý.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.