THỦ TỤC XUẤT TRẢ Ổ CỨNG BỊ LỖI

Câu hỏi: 22957:

Cho em hỏi thủ tục xuất khẩu mặt hàng ổ cứng sau khi nhập về bị lỗi. Mã hs code 84717020. Liệu mặt hàng này khi xuất có bị vướng quy ước Basel không, và cần có chứng từ gì để xuất trả

Ngày gửi: 18/08/2020 - Trả lời: 24/08/2020

Tên doanh nghiệp: BLUE OCEAN INTL

Địa chỉ: 93, đường 37 CL phường Cát Lái, quận 2 - Email : Annie@blueoceanintl.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm b, khoản 3 điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2019 của Chính phủ quy định:

“Điều 17. Tạm xuất, tái nhập

3. Trường hợp hàng hóa không còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu hoặc theo hợp đồng, thỏa thuận bảo hành, việc tạm xuất, tái nhập ra nước ngoài để bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện theo quy định sau:

b) Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng; linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu không được phép tạm xuất ra nước ngoài để bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa.

Như vậy, trường hợp hàng hóa của công ty không còn trong thời hạn bảo hành nếu là linh kiện, bộ phận, phụ tùng đã qua sử dụng của hàng hoá thuộc Danh mục cấm nhập khẩu sẽ không được phép tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa.

- Về vướng mắc công ước Basel, đề nghị Công ty tham khảo Điều 22, Phụ lục 1 – Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện.

- Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/04/2015 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.