THỦ TỤC XNK TẠI CHỔ

Câu hỏi: 22240:

Cty A ở Việt Nam mua hàng ( sợi cotton là hàng tồn kho) của Cty B ở Trung Quốc nhưng chị định giao hàng tại Việt nam bởi cty con là Cty C. Vậy thủ tục và chính sách thuế như thế nào, có chịu Thuế VAT và NK không, hàng này trước đây Cty C đã nhập khẩu và đóng thuế đầy đủ

Ngày gửi: 13/12/2019 - Trả lời: 17/12/2019

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH QUỐC TẾ MTD

Địa chỉ: 74 Nguyễn Khoái P2 Q4 TP.HCM - Email : mtdphu3682@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.”

Như vậy, chỉ hoạt động mua bán trong trường hợp có các hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu và  có điều khoản chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam mới đủ điều kiện thực hiện thủ tục XNK tại chỗ. Trường hợp công ty nêu không thuộc đối tượng làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ do không đáp ứng quy định trên nên không thuộc đối tượng chịu thuế do không làm thủ tục và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước đó.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn