Thủ tục ủy thác nhập khẩu MMTB

Câu hỏi: 15117: Công ty ký hợp đồng ngoại thương với đối tác nước ngoài mua một số máy dệt. Hiện nay, Công ty muốn ủy thác cho một công ty khác trong nước nhập khẩu lô hàng này có được không? Các chứng từ bộ hồ sơ hải quan như invoice, packing list, vận đơn...do nhà cung cấp phát hành đứng tên công ty hay công ty nhận ủy thác nhập khẩu? Nếu Công ty ủy thác cho công ty nhận nhập khẩu ủy thác thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp thì chứng từ bộ hồ sơ đứng tên ai?

Ngày gửi: 09/02/2015 - Trả lời: 10/02/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH violet

Địa chỉ: HCMC - Email : violet_565@yahoo.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Trường hợp Công ty uỷ thác cho công ty trong nước đứng ra làm thủ tục thì phải được thể hiện bằng văn bản.

Các chứng từ như invoice, packing list, vận đơn...do nhà cung cấp phát hành đứng tên của Công ty.

Tuỳ theo điều kiện trong hợp đồng uỷ thác Công ty nhận uỷ thác chỉ làm thủ tục hải quan, nộp thuế XNK. Trường hợp Công ty ủy thác cho công ty nhận ủy thác thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp thì chứng từ bộ hồ sơ đứng tên Công ty, khi thanh toán thì xuất trình hợp đồng uỷ thác có điều kiện công ty nhận uỷ thác thanh toán tiền hàng cho các cơ quan liên quan kiểm tra, đối chiếu.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn