Thủ tục nhập Thuốc nhuộm, tạo màu HS code: 320417; 390120

Câu hỏi: 23567:

Cty chúng tôi dự định nhập nguyên liệu tạo màu HS code: 320417; 390120. Tuy nhiên khách hàng phía trung quốc báo 2 mã Hs code này Hải quan việt nam ko có khải báo tờ khai. Do đó cho công ty chúng tôi hỏi khi thể hiện thông tin trên trên bill và C/o có ảnh hưởng tới việc khai báo tờ khai không? Và cho biết Thủ tục cần thiết để nhập lô hàng trên.

Ngày gửi: 15/04/2021 - Trả lời: 16/04/2021

Tên doanh nghiệp: Cty CP Gia Phú

Địa chỉ: 28/77 KP3 3, Tân Biên, Biên Hòa , Đồng Nai - Email : phamchihieu.hp@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, thành phần hóa học, mã CAS, tên tiếng anh thương mại, mã hs... để xác định hàng hóa là hóa chất trong thành phần  có các loại hóa chất thuộc diện phải khai báo theo các phụ lục thuộc Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

Mặt khác nếu hàng hóa là nguyên liệu dùng sản xuất mỹ phẩm công ty có thể tham khảo Thông tư 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ Y tế V/v Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Việc thể hiện thông tin trên trên bill và C/O có ảnh hưởng tới việc khai báo tờ khai, công ty tham khảo điều 14 thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018  của Bộ Tài chính:

Điều 14. Kiểm tra hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

1. Khi kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan kiểm tra để xác định các tiêu chí phải được khai đầy đủ trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các tiêu chí khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải phù hợp với chứng từ khác trong hồ sơ hải quan. Người khai hải quan không được tự ý sửa chữa các nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, trừ trường hợp việc sửa chữa do chính cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.