Tạm nhập tái xuất NPL gia công

Câu hỏi: 23015:

Công ty có ký hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với khách hàng nước ngoài . Tháng 3 năm 2004 khách hàng cho Công ty mượn 1 bộ Máy vẽ sơ đồ vi tính không tính phí để phục vụ cho sản xuất, Công ty nhập khẩu theo loại hình tạm nhập tái xuất, trị giá máy tại thời điểm nhập là 12.078 USD. Qua các năm, Công ty và khách hàng đồng ý chuyển Máy này qua các hợp đồng kế tiếp để phục vụ sản xuất (Hiện nay Công ty đang còn tồn Máy này trên sổ sách với loại hình G13) . Nay Công ty và khách hàng kết thúc hợp đồng gia công và khách hàng biếu tặng lại Công ty Máy này miễn phí. Công ty xin được hỏi thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng trong trường hợp này như thế nào, mã loại hình tờ khai và trị giá khai báo.

Ngày gửi: 10/09/2020 - Trả lời: 11/09/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: lô 247 đường 12 KCN Amata, Biên Hoà Đồng Nai - Email : trang668.nguyen@dovitec.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 3, Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

- Căn cứ khoản 10 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

 10. Khoản 1, khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Nguyên tắc thực hiện

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

c) Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa;

d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Loại hình tờ khai công ty tham khảo Bảng mã loại hình theo công văn 2765/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan.

Trị giá tính thuế là trị giá thực tế hàng hoá chuyển mục đích tại thời điểm làm thủ tục được xác định trên các chứng từ thanh toán theo hợp đồng mua bán của các bên tham gia hay thoả thuận khác (nếu có)

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.