Thủ tục nhập khẩu xe nâng 5 tấn.

Câu hỏi: 18984:

chúng tôi đang tiến hành nhập khẩu lô hàng xe nâng chạy dầu DO loại nâng 5 tấn. Chúng tôi có tham khảo trên Quyết định 3648/ BCT ngày 08/09/2016 thì xe nâng không thuộc diện kiểm tra chất lượng nhập khẩu cũng như quản lí của Bộ Công thương. Thế nhưng khi đi vào thực tế thì lại khác. Rất mong tư vấn giúp xe nâng có phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu không?

Ngày gửi: 14/06/2017 - Trả lời: 19/06/2017

Tên doanh nghiệp: Cty THNN Giao nhận Minh Hải

Địa chỉ: 25 Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận - Email : hongnhat1349@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Phần 5 Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ, mặt hàng Xe nâng phải kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải.

Theo quy định trên, mặt hàng xe nâng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.