Thủ tục nhập khẩu thiết bị lọc không khí

Câu hỏi: 23026:

Công Ty nhập khẩu “thiết bị lọc không khí đeo vòng cổ” từ Hồng Kông. Thiết bị này dùng bằng pin và lọc không khí bán kính 20~~30cm. Công ty áp mã : 84219998 thuế NK : 0% và Thuế VAT : 10% có được không ? Thiết bị như mô tả vậy áp chương nào là phù hợp ? Nhập thiết bị này có cần phải xin giấy phép của cơn quan ban ngành hay không ?

Ngày gửi: 14/09/2020 - Trả lời: 16/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Mainetti (Việt Nam)

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do chưa nêu rõ cấu tạo, công dụng,…cụ thể hàng hoá nên chưa thể trả lời rõ tất cả các nội dung công ty nêu. Công ty có thể tham khảo các quy định sau để thực hiện:

1./ Về mã HS và chính sách thuế:

Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS hàng hóa nhập khẩu:

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

+ Căn cứ sáu quy tắc tổng quát tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính hướng

Lưu ý, căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu của công ty tại thời điểm xuất khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay là Cục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa xuất khẩu đó.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa, đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018) của Bộ Tài chính.

- Thuế suất hàng hóa nhập khẩu được tra cứu tại danh mục hàng hoá chịu thuế nhập khẩu theo Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thuế suất GTGT căn cứ theo Biểu thuế GTGT hiện hành của Bộ Tài chính theo Thông tư 83/2014/TT-BTC.

2./ Về chính sách hàng hoá:

- Hàng hoá công ty nêu không thuộc Danh mục các thiết bị điện, diện từ cần đảm bảo an toàn theo Phụ lục kèm Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

Tuy nhên, công ty cần xác định thêm thông sổ kỹ thuật, mức độ an toàn khi sử dụng ,…để đối chiếu các quy định về quản lý chuyên ngành của các Bộ khác (nếu có) để thực hiện chính sách hàng hoá phù hợp do tiếp xúc cơ thể người và sử dụng nguồn điện bên ngoài.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.