thủ tục nhập khẩu mặt hàng tôn mạ kẽm chưa dập sóng

Câu hỏi: 23431:

bên em cần nhập mặt hàng tôn mạ kẽm chưa dập sóng, xuất xứ trung quốc, nhờ quý cơ quan tư vẫn và hướng dẫn giúp bên em thủ tục cụ thể mặt hàng này và mặt hàng này cần áp thuế nào

Ngày gửi: 29/01/2021 - Trả lời: 05/02/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN BẢO TÍN

Địa chỉ: KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, PHƯỜNG KỲ LONG, THỊ XÃ KỲ ANH, TĨNH HÀ TĨNH - Email : cus.docs3@ppl.com.vn

Vướng mắc trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 1, điều 2 Quyết định 1561/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Trưởng bộ Công thương sửa đổi, bổ sung quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Trưởng bộ Công thương và thay thế quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 Bộ Trưởng bộ Công thương:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 1931/QĐ-BCT như sau:

Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng là tôn màu và thuộc mã HS như sau nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này:

…2. Sửa đổi, bổ sung Mục 2 của Thông báo như sau:

“Nguyên tắc xác định tôn màu: Tôn màu là sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim hoặc hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, sau đó được sơn. Các sản phẩm sau không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ:

- Các sản phẩm có lớp nền là sắt hoặc thép cán nóng;

- Các sản phẩm có bề mặt không được sơn.”

Công ty đối chiếu thực tế, HS hàng hóa dự kiến nhập khẩu với HS theo Quyết định 1561/QĐ-BCT để xác định việc áp dụng thuế tự vệ hiện nay

Thuế suất thuế nhập khẩu công ty có thể tham khảo  Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.