thủ tục hoàn thuế nhập khẩu tại chỗ theo loại hình A12

Câu hỏi: 23817:

công ty hơn hai tháng trước có mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo loại hình A12 để nhập nguyên liệu sản xuát theo nghị định 18/2021/NĐ-CP mới ban hành , đến nay hàng thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài , thì hồ sơ hoàn thuế cần trình báo những gì ạ , các bước làm thủ tục hoàn thuế như thế nào?

Ngày gửi: 09/08/2021 - Trả lời: 11/08/2021

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Seething Việt Nam

Địa chỉ: Lô đất L3.1& 1/2 L3.2, KCN Đồ Sơn, Phường Tân Thành,Quận Dương Kinh, T.P Hải Phòng,Việt Nam - Email : xnk@seething-vn.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định:

“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

h) Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khẩu nếu người nhập khẩu tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác thì người nhập khẩu tại chỗ kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này.”.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế trong trường hợp của Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ, đề nghị công ty tham khảo thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.