THỦ TỤC HÀNG QUÁ CẢNH

Câu hỏi: 19805:

Xin tư vấn thủ tục XNK quá cảnh hàng đường cát.từ Pakistan-Hồ Chí Minh- Campuchia:1. Việc yêu cầu cần một người ở Việt Nam để làm thủ tục, Cty Việt nam đứng ra đại diện thì có yêu cầu chức năng điều kiện gì không, (Chúng tôi là công ty TM vận tải), nếu được thì việc mua bán hai bên trên hợp đồng thương mại có phải ghi thêm điều khoản nhà vận chuyển không và thể hiện như thế nào. 2. hàng hóa đi container từ Pakistan về Cát lái rút hàng sang qua xà lan đi đường sông qua cửa khẩu Vĩnh Xương để qua Campuchia (xà lan có nắp đậy niêm phong) có hợp lệ không.

Ngày gửi: 08/11/2017 - Trả lời: 10/11/2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTD VINA

Địa chỉ: 74 Nguyễn Khoái P.2, Q4, TP.HCM - Email : mtdphu3682@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Vướng mắc 1

Căn cứ điều 39 Nghị định 187/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ quy định:

“Điều 39. Thương nhân làm dịch vụ vận chuyển quá cảnh hàng hóa

Thương nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng nước ngoài quá cảnh lãnh thổ Việt Nam”.

Như vậy, truờng hợp công ty có có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng nước ngoài quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Việc thực hiện hợp đồng tuỳ thuộc vào thoả thuận giữa 2 bên.

2. Vướng mắc 2

Căn cứ khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 10 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định:

“Điều 10. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

1. Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

2. Việc quá cảnh hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia thực hiện theo các văn bản sau:

…c) Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hiện nay, Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11/05/2009 đã được thay thế bởi Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04/09/2014 của Bộ Công thương.

Như vậy, thủ tục quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam sau đó xuất sang Campuchia thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BCT và điều 50, điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.