Thủ tục hải quan thuê gia công hàng ở nước ngoài

Câu hỏi: 23840:

Công ty chúng tôi là DN FDI tại Việt Nam, muốn được thuê công ty ở nước ngoài (tại Nhật/ Trung Quốc) gia công sản phẩm giúp - Chúng tôi sẽ xuất toàn bộ/ một phần NVL, bán thành phẩm cho bên đối tác nhận gia công - Chúng tôi sẽ thanh toán phí gia công cho đối tác theo thỏa thuận - Sau khi gia công xong thì hàng thành phẩm sẽ xuất thẳng cho khách hàng hoặc nhập về Việt Nam Xin cho hỏi để thực hiện được việc trên chúng tôi phải tiến hành: 1 Đăng kí thực hiện thủ tục gia công như thế nao 2 Qui trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu NVL cho bên gia công cũng như thủ tục hải quan - Xuất hàng trực tiếp từ chỗ giao công cho tới nước mua hàng - Nhập thành phẩm trở lại Việt Nam 3 Theo dõi và thanh khoản hợp đồng gia công, làm báo cáo quyết toán… như thế nào

Ngày gửi: 12/08/2021 - Trả lời: 20/08/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Fuji Carbon Việt Nam

Địa chỉ: Lô 232, đường 4, KCN Amata, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai - Email : nguyetanh@fuji-carbon.com.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 67, Điều 68, Điều 69, Điều 69a Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.