Thủ tục hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng mua bán với nhiều chủ hàng.

Câu hỏi: 22172:

Công ty Cổ phần SCAVI Huế có ký hợp đồng sản xuất xuất khẩu sản phẩm quần áo lót cho một số đối tác nước ngoài. Trong quá trình sản xuất, nguyên liệu của công ty trải qua một số công đoạn được gia công tại nước ngoài. Cụ thể, công ty mua nguyên phụ liệu từ một (hoặc hai) chủ hàng trong khu vực ASEAN, hoặc Trung Quốc, sau đó giao cho một chủ hàng trong cùng quốc gia hoặc khác quốc gia với các chủ hàng mua nguyên phụ liệu để thực hiện công đoạn gia công (có thể là in, ép, phủ, dập….). Thành phẩm sau khi gia công được đơn vị gia công làm thủ tục xuất khẩu cho công ty. Như vậy, bộ chứng từ cho lô hàng này sẽ gồm có: - 1(hoặc 2) hợp đồng mua nguyên phụ liệu. - 1 (hoặc 2) hóa đơn mua nguyên phụ liệu - 1 hợp đồng gia công - 1 hóa đơn gia công - Vận đơn hàng hóa thể hiện hàng được xuất khẩu từ đơn vị gia công. Kính đề nghị hướng dẫn công ty chúng tôi cách thức mở tờ khai hải quan để có thể thể hiện đầy đủ tên các chủ hàng, các hóa đơn trên tờ khai hải quan nhập sản xuất xuất khẩu?

Ngày gửi: 15/11/2019 - Trả lời: 19/11/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI

Địa chỉ: Lô 14, đường số 19A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Email : dinhlinh.le@scavi.com.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Khi Công ty đặt gia công với các công ty ở nước ngoài cho nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình NSXXK trước đây, công ty cần thông báo việc thực hiện hợp đồng và làm thủ tục xuất khẩu nguyên liệu và nhập khẩu thành phẩm cũng như báo cáo quyết toán sau này tại Chi cục Hải quan quản lý theo quy định quản lý loại hình này tại Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuỳ theo thực tế hàng hoá là nguyên liệu, vật tư có nhập khẩu vào Việt Nam rồi được xuất khẩu ra nước ngoài để gia công, công ty cần xác định rõ để làm thủ tục hải quan từng trường hợp cụ thể và áp dụng tương tự như trường hợp nhập khẩu thành phẩm từ nước ngoài sau khi gia công lại.

Thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu công ty tham khảo đei62u 16 và điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.