Thủ tục để nhập khẩu tinh quặng đất hiếm

Câu hỏi: 18706:

Công ty chuẩn bị nhập khẩu tinh quặng đất hiếm để sản xuất ra oxit đất hiếm theo hình thức hợp đồng gia công. Nước xuất khẩu: Áo. Ngoài "Khai báo hóa chất", công ty chung tôi cần thêm giấy phép gì ? và các văn bản pháp quy liên quan

Ngày gửi: 13/04/2017 - Trả lời: 21/04/2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT HIẾM VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - Email : Sales@vtre.vn

: Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Công ty căn cứ vào thành phần cấu tạo, công thức hoá học, tên gọi thương mại,... của hóa chất cần nhập khẩu và so sánh với các Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (Phụ lục I); Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (Phụ lục II); Danh mục hóa chất cấm (Phụ lục III) ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và  Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 để thực hiện tránh vướng mắc.

Trường hợp thuộc các Phụ lục trên thì khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty phải xin giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại các văn bản trên trước khi làm thủ tục nhập khẩu.

Về hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận, khai báo hóa chất của Bộ Công Thương, và căn cứ vào thành phần cấu tạo, công thức hoá học, tên gọi thương mại,... của hóa chất cần nhập khẩu và so sánh với các Danh mục  hoá chất thuộc các văn bản để thực hiện:

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/06/2010 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương về khai báo hoá chất, trong đó tại khoản 3 điều 8 quy định hoá chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục V Nghị định 26/2011/NĐ-CP phải lập Phiếu An toàn hoá chất gửi kèm hồ sơ khai báo hoá chất và đóng dấu xác nhận của công ty theo mẫu tại Phụ lục 17 Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/06/2010 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp,… và các văn bản liên quan khác.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn