Thủ tục chuyển đổi loại hình DNCX sang FDI

Câu hỏi: 23055:

1. Trước đây công ty chuyển đổi loại hình từ DN FDI sang DNCX, bây giờ chúng tôi muốn chuyển đổi lại là DN FDI thì có được không? 2. Xin cho biết các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi loại hình DN từ DNCX sang DN FDI?

Ngày gửi: 21/09/2020 - Trả lời: 25/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, Hải Phòng - Email : boatandsea2010@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Điều kiện và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty tham khảo Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Việc xử lý hàng hóa khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chế độ doanh nghiệp chế xuất, Công ty tham khảo Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung tại khoản 54  Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.