Thông báo cơ sở sản xuất cho loại hình SXXK

Câu hỏi: 22272:

chúng tôi có hoạt động nhập khẩu để SXXK và đã được cơ quan HQ kiểm tra, xác nhận cơ sở sản xuất. Hiện chúng tôi có một đối tác cũng đang có nhu cầu nhập khẩu SXXK, tuy nhiên công ty này chỉ mới được cấp giấy phép đầu tư và thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan HQ. Do nhu cầu cần lưu trữ nguyên liệu đang trong mùa, công ty trên muốn thuê kho công ty và khai báo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu. Một khi cơ sở sản xuất của họ được xác nhận, họ sẽ nhận lại nguyên liệu và chế biến SXXK. Trong trường hợp này, công ty trên có được phép làm như vậy không ? Hay họ phải chờ cơ sở của chính mình được xác nhận mới được phép nhập khẩu lô hàng đầu tiên ?

Ngày gửi: 20/12/2019 - Trả lời: 27/12/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên

Địa chỉ: Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, Ô Môn, Cần Thơ - Email : nguyentansang21@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 37 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

37. Điều 57 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 57. Kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu

1. Các trường hợp kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu, năng lực gia công, sản xuất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

- Căn cứ khoản 17 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định:

17. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 39 như sau:

“1. Các trường hợp kiểm tra:

a) Tổ chức, cá nhân lần đầu tiên nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Khi phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân thay đổi thông tin về địa chỉ, ngành hàng, quy mô, năng lực sản xuất nhưng không thông báo với cơ quan hải quan;

c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công lại toàn bộ hợp đồng gia công;

d) Khi phát hiện dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân lưu giữ nguyên liệu vật tư, linh kiện nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu ngoài các địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan;

đ) Các trường hợp khác kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro…

Như vậy, việc kiểm tra cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu được thực hiện theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.