Thay đổi tên hàng nhập vào kho ngoại quan khi xuất kho

Câu hỏi: 20344:

chúng tôi có ký hợp đồng mua Bông rơi chảy kỹ từ một DN chế xuất tại Việt Nam, do đây là phế liệu từ quá trình sản xuất nên DN chế xuất xuất bán cho chúng tôi với tên hàng là phế liệu theo quy định để thanh khoản nguyên liệu đầu vào. Công ty ký hợp đồng thuê kho ngoại quan và nhập mặt hàng nói trên vào kho chờ để tìm đối tác xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nộp thuế bán vào nội địa. Vậy khi có khách hàng mua mặt hàng này để làm nguyên liệu sản xuất, công ty chúng tôi có được xuất khẩu hoặc nhập vào nội địa theo tên hàng Bông rơi chảy kỹ theo Công văn 1168/BCT-CNN ngày 20/02/2012 của Bộ Công thương về áp mã thuế nhập khẩu Bông rơi chảy kỹ hay không? Thủ tục xuất nhập kho ngoại quan như thế nào kính hướng dẫn cho công ty biết để thực hiện

Ngày gửi: 11/04/2018 - Trả lời: 16/04/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM DV 169 EXPRESS

Địa chỉ: TTTMQT Phi Long, Bến Cầu, Tây Ninh - Email : 169express@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

    Căn cứ Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

     “Điều 85. Hàng hóa gửi kho ngoại quan

     1. Hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan quy định tại Khoản 1 Điều 84 Nghị định này được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan.

...3. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:

     a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;

     b) Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.....”

     Theo đó, khoản 3 điều 85 quy định hàng hoá xuất khẩu gửi kho ngoại quan chỉ để chờ xuất khẩu mà không nhập khẩu trở lại vào nội địa như công ty nêu.

          - Về thủ tục nhập đối với hàng hóa đưa từ từ nội địa nhập kho ngoại quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

          Lưu ý công ty, công văn 1168/BCT-CNN ngày 20/02/2012 của Bộ Công thương  chỉ là nội dung trrao đổi với Bộ Tài chính từ trước về chính sách hàng hoá là bông rơi chải kỹ thu hồi trong quá trình sản xuất thuộc diện phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Do đó, về phân loại mã HS: Công ty phải tham khảo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 6 quy tắc phân loại ban hành kèm theo Thông tư này; số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.