Thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất (Loại hình B13)

Câu hỏi: 23054:

chúng tôi (AEC) có nhập khẩu NPL loại hình E31(NSXXK) từ cty ở Singapore (cty A) và cty từ Japan (cty B). Hiện tại cty ký HĐGC với bên đặt gia công cty B: 1- Đối với NPL nhập khẩu từ cty B, cty mở tờ khai xuất B13 và nhập đối ứng E21 cho HDGC trên. 2- Đối với NPL nhập khẩu từ cty A, thì 2 bên không còn liên quan nên không thể xuất trả cho cty A và chỉ định cty B nhận hàng được (không thoả tái xuất sang nước thứ 3). Vậy cty xuất bán NPL này cho cty B (mua bán 2 bên) theo loại hình xuất bán B13 nhập E21 đối ứng cho trường hợp 2 này không? và theo điểm 2 b, khoản 10, điều 1 Thông tư 39/2018: " b) Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất: Người nộp thuế phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế;" có thể áp dụng cho trường hợp này không?

Ngày gửi: 23/09/2020 - Trả lời: 25/09/2020

Tên doanh nghiệp: TNHH ĐIỆN TỬ ASTI

Địa chỉ: linh tây, thủ đức, hcm - Email : nq-toan@asti.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội quy định:

“Điều 60. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

2. Sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật này”.

 Theo quy định trên, công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình SXXK thì phải sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào đúng mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp mua bán trong nước thì không thuộc đối tượng làm thủ tục và công ty phải khai báo chuyển mục đích sử dụng, nộp đủ thuế cho số nguyên liệu, vật tư NSXXK miễn thuế trước đây.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc khai báo xuất khẩu hàng hóa của mình cho phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn