Thanh lý công cụ , máy móc thiết bị

Câu hỏi: 23829:

DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN trong nước nhập khẩu khuôn, máy móc đóng thuế (A12).Khi khuôn và máy móc DN không còn nhu cầu sử dụng thì có thể :1 xuất bán ra nước ngoài (B13) được không? ;2 bán trong nước được không? Và DN có phải làm thủ tục thanh lý gì không

Ngày gửi: 31/07/2021 - Trả lời: 13/08/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Long Gia

Địa chỉ: Đồng Nai - Email : nguyettranxnkdp@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Về Mã loại hình tờ khai hải quan, Công ty căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan, để áp dụng:

Mã loại hình B13 – XK hàng đã nhập khẩu, “Sử dụng trong trường hợp:

a) Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;

b)Hàng hóa thanh lý của doanh nghiệp chế xuất và máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào DNCX;

c)Xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công, SXXK, chế xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài”.

Trường hợp số máy móc ban đầu đó nhập khẩu theo loại hình kinh doanh (A12) đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định thì công ty được tái xuất thanh lý theo loại hình B13: “Xuất hàng đã nhập khẩu” (không phải làm thủ tục thanh lý như máy móc nhập khẩu miễn thuế).

Hồ sơ thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16, điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.