Tên công ty trên C/O là tên tiếng việt không dấu

Câu hỏi: 23564:

Công ty có 1 số bộ tờ khai khi kiểm tra lại thấy trên C/O mẫu E tên công ty nhập khẩu và địa chỉ đang để là tên tiếng việt không dấu cụ thể như sau: Tên công ty đúng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT YUE YUE HONG (Đ/c: Đồng Đầm , thôn Hậu, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam). Tên trên C/O : CONG TY TNHH THUONG MAI TRUNG VIET YUE YUE HONG (Dong Dam , thon Hau, Xa Dai Lam, Huyen Lang Giang, Tinh Bac Giang, Viet Nam). Theo phụ lục III (tt12/2019/TT-BCT) C/O phải được kê khai bằng tiếng anh. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi C/O có được chấp nhận không?

Ngày gửi: 14/04/2021 - Trả lời: 16/04/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT YUE YUE HONG

Địa chỉ: Đồng Đầm , thôn Hậu, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam - Email : manhnv236@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ khoản 6 Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính quy định:

6. Các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp có sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan nếu những sai sót, khác biệt này phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, gồm:

a) Lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm thay đổi nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

i) Các khác biệt nhỏ khác theo thỏa thuận tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được Tổng cục Hải quan thông báo.”

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên và cung cấp hồ sơ chứng từ có liên quan đến C/O để được Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét, giải quyết.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.