Tạm nhập tái xuất

Câu hỏi: 22911:

Công ty sản xuất linh kiện bằng nhôm, xuất khẩu loại hình B11. Hiện tại, Công ty có đơn hàng cần lắp ráp phụ kiện để xuất đi, tuy nhiên phụ kiện đó được khách hàng đặt mua và gửi lại cho bên em để lắp ráp rồi mới xuất đi. Trong trường hợp nhập phụ kiện về để rắp ráp theo yêu cầu của khách hàng thì công ty em có được mở loại hình tạm nhập tái xuất hay không?

Ngày gửi: 07/08/2020 - Trả lời: 11/08/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH On Top

Địa chỉ: Đường số 3, Khu công Nghiệp Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai - Email : sales@ontops.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do không nêu rõ Công ty là doanh nghiệp thực hiện gia công, sản xuất xuất khẩu hay kinh doanh, do đó côg ty tham khảo quy định như sau để thực hiện:

1. Các trường hợp thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình tạm nhập tái xuất được quy định tại Nghị định số 08/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018. Theo đó, không quy định như trường hợp công ty nêu.

Căn cứ hướng dẫn về bảng mã loại hình đính kèm công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 thì trường hợp công ty không phải là doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu mà chỉ sản xuất kinh doanh đơn thuần thì có thể nhập khẩu theo loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất).

2. Trường hợp công ty thực hiện loại hình NSXXK thì được phép nhập khẩu các loại vật tư nêu trên để kết hợp với kết hợp từ các nguồn nhập khẩu kinh doanh, nguồn gốc trong nước để thực hiện:

+ Căn cứ khoản 1 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì đđóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

 + Căn cứ khoản 48 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

“48. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh;

b) H sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.”

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn