Tạm nhập tái chế

Câu hỏi: 18985:

Hàng gia công bị lỗi tạm nhập để sữa chữa tái chế có phải kê khai thuế nhập khẩu trên tờ khai loại hình A31 hay không?

Ngày gửi: 08/06/2017 - Trả lời: 19/06/2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SEDO VINA

Địa chỉ: - Email : xnksedovina2@yahoo.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu

1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

4. Cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định.

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1326/GSQL-GQ2 ngày 05/10/2016 của Tổng cục Hải quan thì: đối với hoạt động tái nhập sản phẩm đã xuất khẩu để sửa chữa sau đó tái xuất hoặc tiêu huỷ thì công ty căn cứ các quy định tại điều 47 nghị định 08/2015/NĐ-CP để thực hiện và lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động này theo quy định.

Theo quy định trên, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hoá tái nhập để tái chế sau đó tái xuất nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.